Vilniaus
Vasilijaus Kačialovo gimnazija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės, valstybės institucijomis inicijavo Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomojo modelio įgyvendinimo projektą, kuris bus vykdomas nuo 2023 m. lapkričio mėn. iki 2024 m. gegužės 31 d. 

Džiaugiamės, kad Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija pakviesta dalyvauti šiame projekte kaip turinti didelę motyvaciją ir visos bendruomenės (administracijos, mokytojų, specialistų, tėvų bei mokinių) įsitraukimą. 

Projekto tikslas – sukurti individualų gimnazijos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos planą, kuriam įgyvendinti savivaldybė kartu su partneriais teiks metodinę pagalbą, kuri bus skirta ne tik saugesnės aplinkos kūrimui, geresniam mokytojų bei specialistų pasirengimui dirbti šia tema, mokinių ir jų tėvų žinių, įgūdžių ugdymui, bet ir kitoms veikloms, padedančioms mažinti rizikos ir stiprinti apsauginius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksnius, užtikrinti pagalbos teikimą laiku. Projekto darbo grupė

Tėvų linija

Tėvų linija

Nuorodos