Vasilijaus Kačialovo muziejus įsteigtas 1997 metais. Muziejuje yra saugojami unikalūs eksponatai: spektaklių, kuriuose dalyvavo V. Kačialovas, programos, asmeniniai aktoriaus daiktai. Per muziejaus gyvavimo metus buvo sukaupta daug įdomių aktoriaus nuotraukų. Daug nuotraukų muziejui padovanojo V. Kačialovo anūkė Marija Šverubovič, su kuria mūsų gimnazija palaiko glaudžius ryšius. 2000 metais Marija Šverubovič su savo vyru lankėsi Vilniuje. Savo vizito metu jie aplankė mūsų mokyklą, pabuvojo stačiatikių kapinėse, kuriose palaidoti V. Kačialovo tėvai.
Muziejaus gidai: Elvyra Granickaja, Vitalija Guzikovskaja, Anastasija Kozlova, Marija Jemeljanova. Muziejaus vadovė Marina Volkova.
 
 
Muziejaus darbo laikas:
antradieniais 11.35-12.05.
penktadieniais 14.50-16.50.