Išleistas naujas gimnazijos laikraščio "The Kachialov's Times" leidinys "The Kachialov's times" october 2009.