Vilniaus Vasiljaus Kačialovo gimnazija 2015 metais dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje pagal Erasmus+ strateginės partnerystės projektą.

2015-2017

Naujas projektas, vadinamas "All Together for Inclusion" , tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italiją, Ispaniją, Turkiją, Rumuniją ir Lietuvą. 2015/2016 mokslo metais Erasmus+ projektas bus vykdomas trijuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto koordinatorė ‑ anglų kalbos mokytoja Irina Read.

 


 

Vilniaus Vasiljaus Kačialovo gimnazija 2015 metais dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje pagal Erasmus+ strateginės partnerystės projektą.

2016-2018

Naujas projektas, vadinamas Stress Free and Inspirational Learning for a More Effective European Classroom, tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italiją, Ispaniją, Kipro, Suomijos ir Lietuvos. 2016/2018 mokslo metais Erasmus+ projektas bus vykdomas penkiuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto tikslas - sukurti įkvepiančią mokymo(si) be streso aplinką šiuolaikinėje mokykloje. Projekto koordinatorė ‑ anglų kalbos mokytoja Irina Read.