nsaMOKYKLA 2030

 

Komandos sudėtis

Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, įstaigos metodinės tarybos nariai, švietimo pagalbos specialistas

UTA