Gimnazijos paramos fondo informacija, rekvizitai
 
  • Gimnazijos paramos fondas įsteigtas 2000 m.
  • Fondo valdybos nariai:
  • Olga Marinina – fondo valdybos pirmininkė, mokytoja;
   Elmira Manatova – mokytoja;
   Galina Ščiglo – mokytoja.

Fondo misija:

1. Remti švietimo programas bei su jomis susietas veiklos sritis.
2. Šelpti gimnazijos bendruomenės narius.

2017/2019 m.m. fondo tikslai:
 
1. Tęsti kabinetų ir klasių įrengimą šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis, Multimedia programomis.
2. Saugios aplinkos kūrimas.
3. Durų keitimas kabinetuose ir klasėse.
4. Grožinės, informacinės literatūros, žodynų, kompiuterinių programų įsigijimas.

Fondo rekvizitai:
Organizacijos pavadinimas Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos paramos fondas
Kodas 225098680
A/s LT79 7044 0600 0150 2467
AB Vilniaus Bankas
 

Fondo veiklos rezultatai:
 1. Šiuolaikinių kabinetų įrengimas (remontas ir multimedia aprūpinimas) – projektas „Šiuolaikinė kompiuterinė klasė“:
  № 369 konferencijos salė (2004 metai) 1 nuotr. 2 nuotr.
  № 353 lietuvių kalbos (2005 metai) 1 nuotr. 2 nuotr.
  № 367 matematikos (2006 metai) 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr.
  № 244 istorijos (2007 metai) 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr.
  № 245 fizikos (2007 metai) 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr.
  № 357 lietuvių kalbos, № 60 anglų kalbos (2008 metai)
  № 240 matematikos (2009 metai)
  № 231 istorijos (2010 metai)
  № 116 istorijos (2013 metai)
  № 367 matematikos (2014 metai) 1 nuotr.
  № 369 informacinė salė (2015 metai) 1 nuotr.
(Atlikti remonto darbai, įrengtos interaktyviosios lentos, kompiuteriai, DVD, projektoriai, kompiuterinės mokomosios programos ir t.t.)
         Įėjimo į gimnaziją kontrolės sistema:
         budinčio patalpa (2010 metai) 1 nuotr.
         elektroninė įėjimo kontrolės ir apsaugos sistema (2014 metai) 1 nuotr.
 1. Atlikti remonto darbai:
  Bibliotekos (2010 metai) 1 nuotr. 2 nuotr.
  Valgyklos (2006 metai) 1 nuotr. 2 nuotr.
  Skaityklos (2006 metai) 1 nuotr. 2 nuotr.

  Elektroninės skaityklos įrengimas (2012 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.
  Valgyklos (2017 metai)

  Kabinetų remontas ir baldų atnaujinimas (2013 metai):
  lietuvių kalbos (236 kab.) 1 nuotr., 2 nuotr., 3 nuotr.
  muzikos (233 kab.) 1 nuotr., 2 nuotr.
  technologijų (118 kab.) 1 nuotr., 2 nuotr.
  matematikos (240 kab.) 1 nuotr.
  valgyklos 1 nuotr., 2 nuotr.
  informacinė klasė (kėdės) (2016 metai) 1 nuotr.
  lietuvių kalbos (239 kab.) (2019 metai) 1 nuotr.
  lietuvių kalbos (353 kab.) (2019 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.

          Durų keitimas:
          II aukštas – 17 vnt. (2015 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.
          III aukštas – 19 vnt. (2016 metai) 1 nuotr.
          Sporto salė, valgykla (2016 metai) 1 nuotr., 2 nuotr., 3 nuotr.
          Rūbinė (2018 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.

 1. Pilnai pakeisti šviestuvai 1 nuotr. 2 nuotr.
 2. Pilnai pakeista grindų danga 710 m2 (2005-2006 m. m.), 250 m2 (2010 m.) 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr. 4 nuotr. 5 nuotr.
 3. Nauji suolai ir kėdės - 30 komplektų (2005 metai) 30 komplektų dviviečių suolų ir 20 komplektų vienviečių suolų, 60 kėdžių (2010 m.) 1nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr. 4 nuotr.
 4. Minkšti baldai ir banketės (2009-2010 m.m.) 1 nuotr. 2 nuotr.

                                                   (2015 metai) 1 nuotr.

                                                   (2016 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.

                                                   (2017 metai) 1 nuotr.

                                                   (2018-2019 metai) 1 nuotr., 2 nuotr., 3 nuotr.

 1. Žaliuzės į valgyklą ir aktų salę - 90 м2 (2005 metai) 1 nuotr.
  Roletai ir vertikalios žaliuzės į aktų salę (2013 m.) 1 nuotr., 2 nuotr.
  Roletai klasikiniai (2013 m.) 226, 231, 244, 245, 353, 365, 367, 368 kab. 1 nuotr., 2 nuotr.
  Roletai klasikiniai (2014 m.) 115, 229, 240, 248, 249, 262, 363, 364 kab.
  Roletai klasikiniai (2018 m.) 117, 108, 239, 351, 360, 369 kab.
 2. Informacinės lentos (1, 2 aukštas) 1 nuotr. 2 nuotr.
  Informaciniai stendai (2019 m.) 1 nuotr.
 3. Į aktų salę:

          audio ir vaizdo aparatūra (2010 m.)
          mikrofonai (2014, 2015 metai)
          pultas (2019 m.)

 1. Mokytojų ir moksleivių ekskursijos į Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją (autobusų nuoma 58-64 vietos 2008, 2009 m.)
 2. Medžiagų įsigijimas moksleivių kūrybiniams darbams (2006 - 2010 metai) 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr. 4 nuotr. 2 nuotr. (2017 metai) 1 nuotr., 2 nuotr.
 3. Gimnazijos vidaus kiemo tvarkymas 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr.
  (2019 m.) 1 nuotr.,  2 nuotr.,  3 nuotr.,  4 nuotr.
 4. Mokomoji, grožinė literatūra, vadovėliai, kompiuterinės programos bibliotekai ir t.t. 1 nuotr. 2 nuotr. 3 nuotr.