vtech pamoka thumbJau trečią kartą, mokiniai, kurie mokosi VILNIUS TECH klasėje, gegužės 19 d. pakeitė gimnazijos pamokas į universiteto paskaitas. VILNIUS TECH universiteto dėstytojai gimnazistus supažindino su universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto bakalauro studijomis, parodė kaip dirbti su kompiuterinio projektavimo programa „SOLIDWORKS” ir padėjo paruošti laboratorinius darbus.

Ačiū universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresniajai specialistei už suorganizuotas mokiniams paskaitas.