Eduka klasėInformuojame, kad visi gimnazijos mokiniai visus metus, prisijungę prie „EDUKA klasė“ aplinkos, turi galimybę nemokamai naudotis elektroniniais vadovėliais ir kita mokomąja medžiaga, skirta mokytis matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, chemijos ir kitų mokomųjų dalykų. Mokykla visiems gimnazijos mokiniams nupirko licencijas, galiosiančias visus metus.

Tikimės, kad naudojantis skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ teikiamais privalumais, funkcionalumu ir turiniu, ugdymo procesas taps patrauklesnis, įvairesnis ir įdomesnis, o mokymosi rezultatai dar labiau pagerės.