Gedulo ir Vilties dienaBirželio 3-14 d. gimnazijoje vyko pamokos tema „Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena“. Istorijos, geografijos, etikos pamokų metu kalbėta apie išgyvenimą Sibire, apie sugrįžimą iš tremties, lagerių, panaudojant buvusių tremtinių ir politinių kalinių prisiminimus.

Su vyresniųjų  klasių mokiniais peržiūrėjus vaizdo medžiagą „Laisvės kryžkelės. 1941-ieji: tremtis vaikų akimis“ aptarta trėmimų tema, atliktos užduotys kahoot tema „Gedulo ir Vilties diena“.  5-7 klasių mokiniai per dailės ir technologijų pamokas gamino atvirukus tema „Gyvybės medis“. Prisiminta šalies istorija, tuo pagerbiant buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.