PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

NEPRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

Prašome priimtų į gimnaziją mokinių tėvų (globėjų) iki 2021-06-14 e.sistemoje patvirtinti gautą kvietimą.  Elektroninės mokymosi sutartys bus pasirašomos nuo 2021 m. birželio 17 d.