Informacija

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje kovo 16 – 27 d. vykdomos karantino, prevencinės, profilaktinės priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.
Svarbiais klausimais besidomintys interesantai aptarnaujami Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 52460039, 852460037. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama pagal sudarytą atskirą grafiką.
Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.
Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų

Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęsti terminai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, menų, technologijų mokyklinių egzaminų ir brandos darbo vykdymo terminai. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją (birželio mėn.). Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo terminas.
Atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti priimami kiti reikalingi sprendimai.

Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu

Gimnazija ruošiasi nuo 2020 m. kovo 30 d. pagrindinį, vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Dėl informacijos sklaidos

Informacija koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-03-16 raštą „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių”