Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos nuo 2020 m. kovo 13 dienos iki kovo 27 dienos (laikotarpis gali būti pratęstas) imtinai stabdomas kontaktinis mokymo procesas Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje.
Atšaukiami arba perkeliami vėlesniam laikui visi gimnazijos suplanuoti renginiai.

Informaciją apie situaciją gimnazijoje skelbsime TAMO el. dienyne, internetinėje svetainėje, elektroniniu paštu. Prašome mokinių, tėvų bei mokytojų pasitikrinti pranešimus.

MOKINIAMS
Pavasario atostogos – 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d. (Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas).

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, gali būti naudojamos interaktyvios priemonės, tiesioginės užsiėmimų transliacijos, pokalbiai online, išnaudojamos kitos virtualios aplinkos galimybės (jeigu nebus gauti kitokie nurodymai).

II klasių mokiniams:
• PUPP lietuvių kalbos kalbėjimas nukeliamas, datos bus skelbiamas vėliau.
IV klasių mokiniams:
• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 2020 m. balandžio 2 d. nukeliama vėlesniam laikui.

Dėl Brandos egzaminų datų sprendimus priima Švietimo, mokslo ir sporto ministras.