Paroda iš atliekųKasmet lapkričio paskutinę savaitę Europoje vyksta renginiai, skirti atliekų kiekiui mažinti. Europos atliekų mažinimo savaitė – tarptautinė akcija, kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo klausimais bei atkreipti visuomenės dėmesį į didėjančių atliekų problemą. Mūsų gimnazijoje šia proga biologijos kabinete surengta mokinių darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Šiukšles drąsiai panaudosime“.

Penktokai klausėsi mini paskaitos „Rūšiuoji atliekas – saugai gamtą“. Mokiniai susipažino su atliekų rūšimis ir jų daroma žala aplinkai, išmoko pagrindines taisykles, kaip tinkamai reikia rūšiuoti atliekas ir kaip jos yra panaudojamos antrą kartą. Taip pat vyko diskusija, kaip sumažinti atliekų patekimą į aplinką, o per pamokas gautas žinias mokiniai įtvirtino atlikdami interaktyvias užduotis.