Skelbiame Vasilijaus Kačialovo gimnazijos II klasių mokinių priėmimą į

2019-2020 m.m. NEAKIVAIZDINĘ MATEMATIKOS MOKYKLĄ.

Mokiniai, baigę šią mokyklą, gaus diplomą ir papildomų balų stojant į VGTU klasę.

Susipažinęs su teorine medžiaga ir sprendimų pavyzdžiais, pasiūlytas temas mokinys analizuoja pats. Metodinės rekomendacijos ir užduočių paketai bus skelbiami šiame puslapyje.

Po kiekvienos išmoktos temos sprendžiami įskaitos uždaviniai. Darbas turi būti atliekamas ploname sąsiuvinyje langeliais. Ant viršelio turi būti užrašyta pavardė, vardas. Raštas privalo būti įskaitomas, visos užduotys atliktos tvarkingai, brėžiniai – pieštuku su liniuote, skriestuvu. Sąsiuvinis su atliktomis užduotimis atiduodamas mokančiam matematikos mokytojui arba į 238 kabinetą iki nurodytos datos.

Privalu sąsiuvinio lapuose palikti dideles paraštes, kad darbą tikrinančiam mokytojui būtų vietos parašyti komentarą.