2018 m. rugpūčio 29 d. 18.00 val. aktų salėje vyks 5 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Kviečiami tik tėvai (globėjai).