Gruodžio 3-ią dieną gimnazijoje įvyko renginys, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Jį organizavo trečiųjų klasių mokiniai padedant mūsų lietuvių kalbos mokytojoms.

Mums viskas buvo įdomu ir patiko – pradedant šventei pakeistu kabineto interjeru, tvyrančiu šviežios duonos kvapu, pakilia dalyvių nuotaika, ir baigiant ypatinga renginio struktūra, nes vedėja pasakojo svarbesnius Maironio gyvenimo fragmentus, siedama juos su vis nauju meniniu pasirodymu: eilėraščiu, daina, meniniu vertimu... Garbingas šio renginio svečias buvo poetas ir vertėjas, Rusų dramos teatro darbuotojas Georgijus Jefremovas. Šis žmogus gimė ir augo Maskvoje, bet didžiausią savo gyvenimo dalį gyvena Lietuvoje. Už nuopelnus Rusijos ir Lietuvos kultūroms ir ryšių tarp jų vystymą jis ne kartą buvo įvertintas reikšmingais abiejų šalių apdovanojimais. Mus sujaudino svečio nuoširdumas ir atvirumas, pasakojant apsisprendimo gyventi Lietuvoje istoriją, aiškinant apie literatūros svarbą žmogui, apie poezijos vertėjo atsakomybę, savo pašaukimo paieškas, atsakant į pateiktus klausimus. Matyt, ir ponui Jefremovui patiko šis renginys, nes jis kartu su visais renginio dalyviais nuoširdžiai pritarė mūsų dainininkų ir gitaristų atliekamoms dainoms “Kur bėga Šešupė”, “Trakų pilis”...


Svečias padovanojo gimnazijai savo eilėraščių ir vertimų knygų, jam taip pat buvo įteiktos atminimo dovanėlės ir dar šilta mūsų mokytojų iškepta duonelė. Kadangi tardamas atsisveikinimo žodžius G. Jefremovas apgailestavo, kad neatsinešė savo gitaros, visų vienbalsiai buvo nuspręsta: šį renginį reikia pratęsti. Kokia bus tęsinio forma, dar abejojame, nors minčių jau yra… Pagerbdami Maironį dar planuojame nuvykti į Kauną – į poeto miestą ir apsilankyti jo buvusiuose namuose, dabar – Literatūros muziejuje.
Visų dėmesiui siūlome kelias įdomesnes renginio akimirkas, o norintys pamatyti daugiau visą filmuotą medžiagą rastų 353- iame gimnazijos kabinete.

Ksenija Chaniutko
Robertas Černiavskis