Mūsų gimnazijos mokiniai (I-IV g klasės), vadovaujami mokytojos Reginos Kraucevičiūtės, Laisvės liepsnos keliu pradėjo keliauti Sausio 13-ąją. Kelio pradžia – memorialinės lentos atidengimas prie Spaudos rūmų, kuri visą laiką primins 1991 sausio 13-osios įvykius. Kitą vakarą keliavome prie Televizijos bokšto, kur pagerbėme žuvusiuosius už laisvę, pajutome tuometinę dvasią prie laužų. Dalyvavome ir Vėliavos nešimo bei pagerbimo ceremonijoje prie seimo. Seimo kanceliarija organizavo piešinių konkursą „Laisva Lietuva“. Konkursui pateikėme dviejų mokinių darbus ir Jelizavetos Krotovos piešinys užėmė II vietą (dailės mokytoja Ina Oleškevič) plakatų konkurse savo amžiaus grupėje. Iš visos Lietuvos dalyvavo mokiniai iš 27 miestų, t.y. iš 59 mokyklų ir pateikė 3,5 tūkst.piešinių. Kovo 11-ąją visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai buvo pakviesti ir konkurso laureatai apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.

Vasario 16-ąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės dieną – lankėmės Signatarų namuose. Čia mokiniams ekskursijos vadovė pasakojo apie signatarų gyvenimą bei Nepriklausomybės akto pasirašymo sąlygas bei jo likimą.

Kovo 11-osios proga lankėmės Lietuvos Respublikos Seime. Čia mus pasitiko ir supažindino su seimu parlamentarės Danutės Bekintienės padėjėja Ingrida Baranauskaitė. Pabendravome su Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku Kęstu Komskiu, kuris mielai papasakojo apie savo darbą ir atsakė į mus dominančius klausimus. Lankėmės Kovo 11-osios salėje, naujojoje salėje, seimo pirmininkės Irenos Degutienės kabinete ir kt. Bendravome su Nerijumi Treiniu, kuris yra atkurtosios valstybės simbolių kūrėjas, apžiūrėjome dailininko darbų parodą.