Dėkojame visiems, kas aktyviai dalyvavo gimnazijos veikloje, teikė materialinę pagalbą, pervedė 2%.

2011 metais planuojama atlikti šiuos darbus:

  • Pakeisti duris klasėse ir kabinetuose
  • Įsigyti mokyklinių baldų
  • Įrengti klasėse ir kabinetuose internetą
  • Skirti lėšų respublikinių ir miesto olimpiadų bei konkursų nugalėtojų ekskursijoms
  • Skatinti mokinių ir mokytojų kūrybinę iniciatyvą
  • Įsigyti grožinės literatūros ir kompiuterinių mokomųjų programų į gimnazijos biblioteką bei skaityklą
  • Teikti materialinę pagalbą.

Linkime gerų artėjančių švenčių.

Administracija, gimnazijos taryba, paramos fondo valdyba