Š.m. balandžio 9 dieną gimnazijoje vyko Vilniaus miesto raiškiojo skaitymo konkursas „Lietuva istorijos vingiuose“. Jame dalyvavo 21 Vilniaus mokyklos skaitovai, skaitovų pasirodymus įdėmiai stebėjo ir vertino autoritetinga komisija. Vertinimo komisijos pirmininkė – Jono Pauliaus II gimnazijos mokytoja metodininkė Irena Baltakienė, vertinimo komisijos nariai – „Elfų“ teatro aktoriai Žaneta Jablonskytė-Gudaitienė ir Zigmantas Baranauskas. Raiškiojo skaitymo konkursą koordinavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo departamento švietimo planavimo ir organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Vilkončienė.
Mūsų gimnazijos 3A klasės mokinė Elina Jurovickaja konkurse užėmė II vietą, nuoširdžiai ją sveikiname.