Antrajame gimnazijos aukšte 242 ir 246 kabinetuose yra įsikūrusi mūsų gimnazijos biblioteka ir skaitymo salė. Nuo 2012 metų gimnazijoje pradėjo veikti elektroninė skaitymo salė.

Meninė, mokslinė, ugdymo metodinė literatūra rusų, lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalba - 13800 egzempliorių, vadovėlių fondas -21000 egzempliorių.

Biblioteka ir skaitymo salė techniškai aprūpinti, kas leidžia vesti elektroninį katalogą. Lankytojai gali naudotis spausdintuvais ir kopijavimo aparatais. Literatūros registracijai ir apdorojimui naudojama sistema MOBIS. Skaitytojai gali naudotis internetu bibliotekoje, skaitymo salėje ir elektroninėje skaitymo salėje. Yra 19 kompiuterizuotų vietų. Skaitymo salėje ir bibliotekoje mokinių užsiėmimams įrengtos 22 darbo vietos.

Mokslo metų pradžioje vyksta pamokos, kurių metu mokiniai susipažįsta su naudojimosi biblioteka, skaitymo sale ir bibliotekos fondu taisyklėmis. Reguliariai vyksta tematinės knygų parodos, mokinių kūrybinių darbų parodos. Skaitytojai turi galimybę susipažinti su naujai gautomis knygomis, gauti bibliotekininkystės pagalbą.

Bibliotekininkės Irina Soloveičik ir Svetlana Makovskaja, skaitymo salės vedėja Olga Marinina.