Džiugiai pranešame, jog gimnazija buvo atrinkta dalyvauti projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2018-2019 m.m.

Ši programa yra bendras asociacijos „Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Programos tikslas – atskleisti ir ugdyti XXI a. mokinių gebėjimus, ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą bendrojo ugdymo procese.

Projektą koordinuoja pavaduotoja ugdymui Tatjana Timko, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Misiūrienė.