Gerb. tėveliai, priėmimo rezultatus Jūs galite sužinoti birželio 9-13 d., prisijungę prie e. sistemos, skiltyje „Užregistruoti prašymai“. (5 klasės (2 etapas), I klasės, II klasės, III klasės)

Prašome e.sistemoje patvirtinti gautą kvietimą mokytis gimnazijoje iki 2018 m. birželio 13 d.

Kviečiame naujai priimtus 5, I ir II klasių mokinius ir jų tėvus (globėjus/rūpintojus)

2018 m. birželio 14 d. 16.00 – 18.00 val. atvykti į Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnaziją (A.J. Povilaičio g. 1) pasirašyti mokymos(si) sutartis.

Kviečiame III klasių mokinius 2018 m. birželio 14 d. 16.00 val. atvykti į konsultaciją dėl individualiųjų planų užpildymo.