Sausio 12 d., kaip ir kasmet, lankėmės prie televizijos bokšto, norėdami pagerbti aukas, žuvusias prieš dvidešimt septynerius metus. Buvo deginami Atminimo laužai, skambėjo tautiškos dainos. Lietuvių liaudies dainas atliko folkloro ansamblis, kuriame kažkada dainavo ir Loreta Asanavičiūtė. Atėjo daug žmonių, kai kurie tėvai atsivedė savo vaikus, nes nori, kad jų atžalos žinotų mūsų tautos praeitį. Žmonės padėjo gėlių prie atminimo lentos. Mes pajutome  patriotizmo dvasią,kuri vienija skirtingas kartas.