minejimasGegužės 22 dieną 8b ir 8d klasių mokinių grupė kartu su istorijos mokytoja Tamara Jakubovskaja dalyvavo 1948 m. gegužės 22 – 23 trėmimo minėjime. Minėjimas ir susikaupimo valandėlė  vyko prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti. Renginyje dalyvavo buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovos dalyviai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokyklų bendruomenių atstovai, choras „Laisvė“.